Tijdens de algemene ledenvergadering 19 maart 2023 in Nieuwerkerk aan den IJssel werd terecht opgemerkt dat de begroting voor 2023 niet volledig is.

In reactie hierop is door de penningmeester de begroting aangevuld met de gegevens die op dit moment bekend zijn. Het tekort, € 7.011 kan makkelijk uit het eigen vermogen, € 46.899 bekostigd worden. Tijdens de vergadering werd het voorstel tot de decharge door de kascommissie over het boekjaar geaccepteerd en goedgekeurd op voorwaarde van publiceren van een uitgebreide begroting 2023. Met deze begroting is daar geheel aan voldaan en zijn bestuur en penningmeester gedechargeerd.

Amsterdam, 21 maart 2023

Penningmeester R.P.J.Duursma

Aanvullende begroting 2023

Translate»