De enquête over het webinar fotografie is beëindigd.

Uitslag enquête webinar Fotografie

De afgelopen maanden hebben we middels een enquête gekeken of er animo is onder de leden om het webinar over fotografie alsnog te gaan houden.
We hebben flink wat respons op de enquête ontvangen. Dank daarvoor. De uitslag was ook meer dan helder.
Meer dan 77% van de inzendingen was positief over dit webinar over fotografie. Daarom zal de Dehlerclub Nederland dit webinar binnenkort alsnog gaan houden.

Het webinar zal door Klaas Wiersma worden verzorgd. Aan de hand van lekkere, inspirerende beelden zal hij ons leren om nog betere foto’s te maken, zodat we nog betere inzendingen voor de jaarlijkse foto-wedstrijd gaan ontvangen. Het webinar bestaat uit 2 delen.

Houd de website van de Dehlerclub in de gaten of zorg ervoor dat je de nieuwsbrief ontvangt. Binnenkort gaan we bekend maken, wanneer het webinar gehouden zal gaan worden.

Translate»