Een bericht over de Haringvlietbrug voor onze leden die met hun boot in het zuiden varen.

De perikelen met de HARINGVLIETBRUG duren nog wel even voort, maar er kwam ook goed nieuws van Rijkswaterstaat: het aantal ‘draaimomenten’ wordt verruimd naar twee keer per week: te weten op vrijdag en zondag.

Dat betekent concreet tot het einde van dit seizoen:
Vrijdag 15 oktober: 12:00 uur
Zondag 17 Oktober: 17:00 uur
Woensdag 20 oktober: 12:00 uur
Vrijdag 22 oktober: 12:00 uur
Zondag 24 oktober: 17:00 uur
Vrijdag 29 oktober: 12:00 uur
Zondag 31 oktober: 17:00 uur

2 November 2021- April 2022:
Bij aanbod, 2-3 openingen per week op vaste dagen, in ieder geval zijn nu reeds vastgelegd:
Vrijdag 5 november: tijd nog nader af te stemmen
Maandag 15 november: tijd nog nader af te stemmen

In het vaarseizoen 2022 komt er minimaal één opening per dag.

Voorleden die als automobilist gebruik maken van de brug is het nieuws dat de linkerrijstrook verbreed is en het verkeer beter doorstroomt dan eerder werd verwacht.

Via de website ONDER DE KNOP kunt u de maatregelen en de stand van zaken m.b.t. de brug zelf blijven volgen.

INFORMATIE HARINGVLIETBRUG

Translate»