Ieder jaar houdt de Dehler Club Nederland een Kaderdag. Tijdens deze dag kijken we als organisatorisch kader terug op het afgelopen jaar.
Naast een serieus deel van de dag, is er ook altijd een gezellige afsluiting. Mocht je daar meer over willen weten, meld je dan snel aan bij één van de commissies en ga volgend jaar ook mee!
Maar nu al hebben we jouw hulp nodig. Vul daarvoor onderstaande enquete in!

Ter voorbereiding van de Kaderdag van 2024, waarin we terugkijken op het jaar 2023, hebben we alle kaderleden gevraagd om wat op te schrijven over de sterke en de zwakke punten van de DCN en ook wat te zeggen over wat goede initiatieven zouden zijn en waarmee we zouden moeten stoppen.
Doel van deze dag was dan ook met dat huiswerk te kijken naar de koers van de DCN en daarbij voortborduren op de koers die op de website staat:

  • Een voor de leden samenbindend element zijn, van leden, door leden, voor leden, en de zaken zoals genoemd in de statuten, artikel 3
  • Propageren en bevorderen van de zeilsport op Dehlerschepen
  • Het verrichten van alles dat direct dan wel indirect met bovenstaande verband houdt.

Tijdens de Kaderdag hebben we de met behulp van de respons van de kaderleden, maar ook met aanvullende prikkelende stellingen en weetjes over het ledenbestand geprobeerd de ‘dominante factoren’ van de Dehler Club Nederland vast te stellen.
Dat de leeftijd van de leden een rol speelt is dan al duidelijk. Bijna 2/3 van ons ledenbestand is ouder dan 50 jaar. Die komt er dus op, maar wat zet je daar tegenover? Gelukkig waren we het hier ook snel over eens:

  1. Ga je als lid voor gezelligheid of wil je meer inhoudelijk en technisch bezig zijn met je Dehler?
  2. De andere gaat over de hoeveelheid vrije tijd die je hebt om aan of met je boot te spenderen, al dan niet in combinatie met evenementen van de DCN.

Deze 3 dominante factoren zijn daarna op 2 assen gezet, zodat er 8 richtingen of scenario’s die we kunnen gebruiken om evenementen te positioneren en afhankelijk van ontwikkelingen binnen onze vereniging daarop bij te sturen.

Met behulp van onderstaande enquete willen we erachter komen in welke kwadranten onze leden zitten en waar wij ons als Dehler Club Nederland op willen en moeten richten.
Verzoek om hiervoor onderstaande enquete in te vullen. Hoe meer respons we krijgen, hoe beter wij weten waarmee we aan de slag kunnen.
De uitkomst van de enquete zullen we na de zomer aan de leden presenteren.

Je moet ingelogd zijn om dit formulier te kunnen invullen.

Translate»