Het is gebleken dat nog niet alle documenten in de schependatabank zijn te downloaden.

Een deel van de bestanden stond nog op de EU-website, maar die zijn na het instellen van de nieuwe website mogelijk niet meer bereikbaar.  wanneer je als lid een bepaald document wilt downloaden en dit lukt niet, stuur dan een berichte naar het webteam. We zullen dan proberen dit zo snel als mogelijk op te lossen. Ondertussen zal het webteam de documenten doorlopen, zodat ze weer allen bereikbaar zijn.

Translate»