De concept notulen van de ALV van 14 september 2021 zijn op de website gezet.

Belangrijkste onderwerpen waren het voorstel tot statutenwijziging in het kader van de “Wet bestuur en toezicht recht” die per 1 juli 2021 is ingegaan. De concept notulen werden aangenomen. De statuten zijn nu ook bij de notaris ondertekend en worden op de website gezet.

Verder heeft het bestuur een voorstel gedaan voor het besteden van het overschot van € 11.000,00 dat ontstaan is door het wegens Corona niet doorgaan van evenementen. Na enige discussie is hierover een beslissing genomen. Alle adspirant leden die op de lijst staan zijn toegelaten als lid van onze club. Tenslotte is de Lustrum commissie ingesteld, die ons 30-jarig lustrum van 2022 gaat voorbereiden.

Alle stukken voor de vergadering zijn beschikbaar via de website. Klik hier om te downloaden.

De concept notulen zijn in te zien. Klik hier om te downloaden

Translate»