Van Rijkswaterstaat ontvingen wij het volgende bericht:

In de maand mei 2024 worden de sluiskolken van de Volkeraksluizen en de Goereesesluis uitgebaggerd.
Voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zijn 2 bekendmakingen aan de scheepvaart (BAS) verzonden.

De stremmingen zijn als volgt:

Volkeraksluizen:
Maandag 6 mei, van 8:00 uur tot 17:00 uur, Sluiskolk 1 (Volkerakburg: 12:00 uur brugdraai).
Dinsdag 7 mei, van 8:00 uur tot 17:00 uur, Jachtensluis.
Woensdag 8 mei, van 8:00 uur tot 17:00 uur, Sluiskolk 2 (middenkolk).
Maandag 13 mei, van 8:00 uur tot 17:00 uur, Sluiskolk 3.

Goereesesluis:
Dinsdag 14 mei, van 8:00 uur tot 17:00 uur.
Woensdag 15 mei, van 8:00 uur tot 17:00 uur.
Donderdag 16 mei, van 8:00 uur tot 17:00 uur.

Translate»