De commissie zuid heeft haar programma voor 2021 bekendgemaakt.

Als het 21 december 2020 is geweest, word ik altijd een stuk vrolijker. We gaan weer opbouwen naar de zomer. Onderhoud aan de boot wordt ingepland evenals de 1e vergadering met de commissie Zuid om de diverse evenementen te organiseren. Dit gebeurde sinds lange tijd weer met vier commissieleden. Leuk!
Het gaat dan ook vlot. Het werk verdelen we aan de hand van een takenlijst, jachthavens vastleggen en meer van dat soort items. Eigenlijk is het grootste deel nu al geregeld. Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken, we zijn afhankelijk van alle maatregelen aangaande corona, vandaar dat de inschrijfgelden voor alle natte evenementen nog niet bekend zijn. We kunnen verdere activiteiten pas organiseren als alle coronaregels dusdanig versoepelt zijn dat we overal toegang hebben met een grote groep. De benodigde ligplaatsen betalen de leden zelf aan de betreffende havenmeester. Soms doet de Dehlerclub een duit in het zakje. Ook leuk, maar het is vooral een gezellig weekend met zijn allen!
We gaan er voor.

Volgens ons hebben we weer een aantal lekkere en gezellige evenementen dit jaar. Een heerlijk stuk zeilen, een lekkere BBQ en een laagdrempelige wedstrijd. Bij deze laatste activiteit wordt wel fanatiek gezeild, maar alles is erop gericht een gezellig weekend te hebben. Dit is ook onze doelstelling.

Ook zijn we nog bezig om onderwerpen voor een webinar te bekijken. Tevens zijn er opties een Dehler-clubkampioenschap te houden.
We zijn dus nog lang niet klaar met dit jaar! Houd dus de website in de gaten.

Voor meer informatie, kijk bij Evenementen.

Wij als commissie hopen dat u een mooier maar vooral gezelliger 2021 zult beleven.

Namens Commissie Zuid,
Hans Verhoeff

Translate»