Tijdens de Algemene Leden Vergadering is unaniem besloten Wilfried postuum te benoemen tot lid van verdiensten.

Eind februari werd het bestuur door familie op de hoogte gebracht dat Wilfried Oude Vrielink op 9 februari 2023 was overleden.

Hij was al meer dan 28 jaar lid van onze verenging en was ook al heel lang lid van de technische commissie. Van 2005 tot 2012 was hij als voorzitter van de TC lid van het bestuur. Al die tijd verzorgde hij de verzending van de DCN handboeken, het leveren van de voltpaneelmeters en de Dvd’s van enkele van der Stadt modellen. Ook kon je via de technische commissie freeswerk door hem laten verrichten voor bijvoorbeeld een nieuw instrumenten paneel. Het bestuur is hem dan ook veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij al die tijd voor onze club heeft gedaan.

Vorig jaar wilde hij zijn lidmaatschap opzeggen omdat hij vanwege zijn herseninfarct, nu een paar jaar geleden, helaas al zijn hobby’s, inclusief zeilen en techniek, moest opgeven. Het bestuur was van mening dat wij dit niet zo maar voorbij konden laten gaan. Daarom hadden wij als bestuur besloten Wilfried te benoemen tot lid van verdiensten. Dit feit moest uiteraard nog bekrachtigd worden tijdens een volgende ALV, hetgeen afgelopen zaterdag is gebeurd.

Fred Neve, secretaris.

Translate»